goedenvrijdag, zaterdag en 1ste en 2de PAASDAG open.